Swift’de bütün programlama dillerinde olduğu gibi fonksiyonları kullanmaktayız. Eğer bir değer dönecekse, return edilecek veri tipini tanımlamamız gerekmektedir. Hangi tipde veri dönecekse ” -> Int” gibi dönecek verinin tipini belirtmemiz gerekiyor. Fonksiyon tanımlama oldukça basittir. Eğer herhangi bir veri dönüşü yapılmayacak ise, aşağıdaki gibi basitçe tanımlama yapabilirsiniz. Fonksiyon Tanımlama func… Continue Reading Swift’de Fonksiyonların Kullanımı

İF Koşul ifadeleri olmadan bir uygulamayı tamamlamanız neredeyse mümkün değil. Her koşulda, her noktada kullanabileceğiniz bu önemli ifade, her programlama dilinde bulunmaktadır. İF ifadesi bir programlama dilinin bel kemiğidir. İf Koşullandırması Nedir ? İf ile 2 veya daha fazla farklı değerlerin veya durumların, tiplerin, seviyelerin bir çok değişkenin kontrolü yapılabilmektedir.… Continue Reading Swift’de If Else Koşul İfadesi

Döngüler dizilerde, veritabanlarında veya başka birimlerde başka şekilde saklanan verilerin listelenmesi, toplu halde işlenmesi, üzerinde değişiklik yapılması gibi durumlarda ağırlıklı olarak kullanılmaktadır. Bunun dışında, hiçbir veri olmasa bile bir işlemi belli bir sayıda, belli bir durum gerçekleşene kadar yapmak gibi amaçlarınız için kullanabileceğiniz ifadelerdir. While Loop Aşağıda number değişkeni 0… Continue Reading Swift’de Döngüler

Diziler düzenli verilerdir. Sınırsız sayıda değişkeni 1 dizide saklayabilirsiniz. Bu değişkenleri anahtarları yardımıyla çağırabilirsiniz. Okullarda öğrencilere verilen numara gibi, her veri içim 1 anahtar belirleyip, bu anahtarlar yardımı ile aynı veriyi birden fazla yerde kullanmanız kolaylaşacaktır. Diziler bir çok farklı amaç için kullanılabilmektedir. Düzenli verilerimizi sakladığımız veri dizileri, anahtarlı ve… Continue Reading Arrays, Dictionaries ve Unique Diziler

Türkçe’de ismi değişken olan variables tanımlamaları swift’de sabit ve değişken olarak 2’ye ayrılıyor. var ile tanımladıklarımız daha sonra değiştirilebiliyorken, let ile tanımladıklarımız değiştirilemiyor. Bunlara sabitler adı veriliyor. Swift’de değişkenler için herhangi bir karakter seti kısıtlaması yok. Emojileri bile bir değişken ismi olarak kullanabilirsiniz. Swift bu konuda bir çok programlama diline… Continue Reading Swift’de Değişken ve Sabit İşlemleri