Swift’de Fonksiyonların Kullanımı

Swift’de bütün programlama dillerinde olduğu gibi fonksiyonları kullanmaktayız. Eğer bir değer dönecekse, return edilecek veri tipini tanımlamamız gerekmektedir. Hangi tipde veri dönecekse ” -> Int” gibi dönecek verinin tipini belirtmemiz gerekiyor. Fonksiyon tanımlama oldukça basittir. Eğer herhangi bir veri dönüşü…

Swift’de If Else Koşul İfadesi

İF Koşul ifadeleri olmadan bir uygulamayı tamamlamanız neredeyse mümkün değil. Her koşulda, her noktada kullanabileceğiniz bu önemli ifade, her programlama dilinde bulunmaktadır. İF ifadesi bir programlama dilinin bel kemiğidir. İf Koşullandırması Nedir ? İf ile 2 veya daha fazla farklı…

Swift’de Döngüler

Döngüler dizilerde, veritabanlarında veya başka birimlerde başka şekilde saklanan verilerin listelenmesi, toplu halde işlenmesi, üzerinde değişiklik yapılması gibi durumlarda ağırlıklı olarak kullanılmaktadır. Bunun dışında, hiçbir veri olmasa bile bir işlemi belli bir sayıda, belli bir durum gerçekleşene kadar yapmak gibi…

Arrays, Dictionaries ve Unique Diziler

Diziler düzenli verilerdir. Sınırsız sayıda değişkeni 1 dizide saklayabilirsiniz. Bu değişkenleri anahtarları yardımıyla çağırabilirsiniz. Okullarda öğrencilere verilen numara gibi, her veri içim 1 anahtar belirleyip, bu anahtarlar yardımı ile aynı veriyi birden fazla yerde kullanmanız kolaylaşacaktır. Diziler bir çok farklı…

Swift’de Değişken ve Sabit İşlemleri

Türkçe’de ismi değişken olan variables tanımlamaları swift’de sabit ve değişken olarak 2’ye ayrılıyor. var ile tanımladıklarımız daha sonra değiştirilebiliyorken, let ile tanımladıklarımız değiştirilemiyor. Bunlara sabitler adı veriliyor. Swift’de değişkenler için herhangi bir karakter seti kısıtlaması yok. Emojileri bile bir değişken…

kesinlikle bir problem yok

Hayat hepimizi bir yerlerden alıp bir yerlere götürebiliyor. Beni de aldı İstanbul’a getirdi. Yaşadıklarıma anlam veremeyişim, ama yaşamaya devam edişim, bu ümit kimsede yoktur. Web geliştirme uzmanı olarak özel bir kurumda çalışmaya başladım. Sevdiğim işi yaptığım için, hayatımın tek sorunsuz…