17.08.2019 17:48
0

Swift’de Alert Oluşturma

Tanımladığınız alerti present yardımı ile çağırabilirsiniz. Alert’ler fonksiyon içine gömülerek daha kolay ve kolay kullanımı sağlanabilir. Sadece başlık ve mesaj göndererek alert gösterebilirsiniz. Şimdi alert isminde bir UIAlertController tanımayarak 1 adet Tamam butonu ekleyelim ve gösterelim.

Alert bir değişkene atanır ve addaction ile butonlar eklenir. Dilerseniz bu butonlarla fonksiyon çağırabilirsiniz. Sonrasında present edilerek alert ekrana getirilir.

let alert = UIAlertController(
   title: "Oldu Bu!", 
   message: gelenVeri, 
   preferredStyle: UIAlertController.Style.alert
)

alert.addAction(
   UIAlertAction(
      title: "Tamam", 
      style: UIAlertAction.Style.default, 
      handler: nil
   )
)                  

self.present(alert, animated: true)

Comments

There have been no comments on this post before.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir